Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

DGASPC PRAHOVA ANGAJEAZĂ
ASISTENȚI PERSONALI PROFESIONIȘTI!

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova continuă campania de recrutare de asistenți personali profesioniști în cadrul proiectului „Trei:Interacțiune, Integrare, Independență! – proiect B”.


Asistentul personal profesionist este persoana fizică atestată, care asigură prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său, îngrijirea şi protecţia adultului cu handicap grav sau accentuat pe baza nevoilor individuale ale acestuia, în condiţiile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Salariu: minim 3000 lei brut și maxim 3160 lei brut/lună, în funcție de vechime.

Sporuri de 15% (minim 450 lei brut și maxim 474 lei brut), de 25% (minim 750 lei brut și maxim 790 lei brut) sau 35% (1050 lei brut și maxim 1106 lei brut) calculate la salariul de bază, care pot fi cumulate conform legii.

Indemnizaţie de hrană: 347 lei/lună.

Alocație lunară de îngrijire reprezentând cheltuieli lunare de locuit, hrană și echipament în cuantum de 717 lei, pentru o persoană adultă cu handicap accentuat, respectiv, 897 lei, pentru o persoană adultă cu handicap grav.

Certificatul de calificare ca asistent personal profesionist poate fi obținut urmând cursurile organizate de DGASPC Prahova.

Informații suplimentare pot fi solicitate la:

Serviciul Iniţiere, Monitorizare şi Implementare Proiecte Europene: 0244.586.100, int. 259;

Serviciul Resurse Umane: 0244.586.100, int. 248;

Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor cu Handicap: 0244.586.100, int. 223.


SE CAUTĂ ASISTENȚI PERSONALI / ȘTIREA SĂPTĂMÂNII

Despre proiectului nostru s-a discutat la  @republikanews.ro, 24 martie 2023


Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate
de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi
www.fonduri-ue.ro


Date de contact

Conţinutul acestui material nu reprezintă
în mod obligatoriu poziţia oficială a
Uniunii Europene sau a Guvernului României