Direcția Generală de Asistență Socială și Protectia Copilului Prahova

Direcția Generală de Asistență Socială și Protectia Copilului Prahova este instituția publică cu personalitate juridică, înființată în subordinea Consiliului Județean Prahova, care asigură la nivel județean, aplicarea politicilor și strategiilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie.

Structura organizatorică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului cuprinde servicii/birouri/compartimente aflate în subordinea directorului executiv adjunct care coordonează activitatea în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi ale persoanelor adulte, servicii/birouri/compartimente aflate în subordinea directorului executiv adjunct care coordonează activitatea în domeniul economic şi administrativ, servicii/birouri/compartimente aflate în subordinea directă a directorului executiv, unităţi de asistenţă socială care au ca obiect de activitate asigurarea protecţiei în regim rezidenţial a copilului aflat în dificultate şi a persoanelor adulte încadrate în grad de handicap, precum şi servicii alternative de protecţie.

În vederea realizării atribuțiilor prevăzute de lege, Direcția Generală îndeplinește următoarele funcții:

de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de asistență socială, a planului de asistență socială pentru prevenirea și combaterea marginalizării sociale, precum și a programelor de acțiune antisărăcie, pe care le supune spre aprobare consiliului județean;

de coordonare a activităților de asistență socială și protecție a copilului la nivelul județului;

de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziție;

de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și instituțiilor care au responsabilități în domeniul asistenței sociale, cu serviciile publice locale de asistență socială, precum și cu reprezentanții societății civile care desfășoară activități în domeniu;

de execuție, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale și financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la acțiunile antisărăcie, prevenirea și combaterea marginalizării sociale, precum și pentru soluționarea urgențelor sociale individuale și colective la nivelul județului;

de reprezentare a Consiliului Judetean Prahova, pe plan intern și extern, în domeniul asistenței sociale și protecției copilului.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protectia Copilului Prahova

Cheltuielile necesare pentru susținerea activităților desfășurate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului se finanțează din următoarele surse:

bugetul județului Prahova;

bugetul de stat;

donații, sponsorizări și alte forme private de contribuții bănești sau în natură, permise de lege;

programe de interes national, din fonduri alocate de la bugetul de stat cu această destinație, din fonduri externe rambursabile și nerambursabile, precum și din alte surse, în condițiile legii.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate
de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi
www.fonduri-ue.ro


Date de contact

Conţinutul acestui material nu reprezintă
în mod obligatoriu poziţia oficială a
Uniunii Europene sau a Guvernului României