Comunicat de presă - august 2022

DGASPC Prahova recrutează asistenți personali profesioniști.

 

 1. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova continuă campania de recrutare de asistenți personali profesioniști în scopul ocupării celor 11 posturi libere în cadrul proiectului „TreI: Interacțiune, Integrare, Independență! – proiect B”, cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, prin Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020.

  Asistentul personal profesionist este persoana fizică atestată, care asigură prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său, îngrijirea şi protecţia adultului cu handicap grav sau accentuat pe baza nevoilor individuale ale acestuia, în condiţiile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

  Certificatul de calificare ca asistent personal profesionist poate fi obținut urmând cursurile organizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova.

  Persoanele interesate de ocuparea unui astfel de loc de muncă pot afla mai multe date privind cerinţele minime pentru asigurarea îngrijirii şi protecţiei adulţilor cu handicap grav sau accentuat la domiciliul asistentului personal profesionist în mod direct, analizând prevederile Ordinului nr. 1069/2018 privind aprobarea standardelor minime obligatorii pentru asigurarea îngrijirii și protecției adulților cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist sau solicitând informaţii personalului de specialitate din cadrul D.G.A.S.P.C. Prahova.

  Evaluarea persoanelor care doresc să devină asistenți personali profesioniști se va realiza de către personalul Serviciului Evaluare Complexă pentru Persoane cu Handicap din cadrul D.G.A.S.P.C. Prahova, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 548/2017 privind aprobarea condițiilor de obținere a atestatului, procedurile de atestare și statutul asistentului personal profesionist. Ca urmare a obținerii atestatului, vor fi încheiate contracte individuale de muncă între asistentul personal profesionist și D.G.A.S.P.C. Prahova.

  Informații suplimentare cu privire la drepturile de care beneficiază asistentul personal profesionist, pot fi solicitate la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, din Ploiești, Șoseaua Vestului, nr. 14-16în cadrul Serviciului Resurse Umane sau apelând numărul de telefon 0244/586.100, interior 248, ori prin transmiterea unui e-mail către resurseumanedgaspc@yahoo.com.

   

  Cu deosebită considerație,

  Director executiv,

  Alexandru-Ion Bocioacă

Comunicat de presă - iunie 2022

DGASPC Prahova recrutează asistenți personali profesioniști.

 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova continuă campania de recrutare de asistenți personali profesioniști în scopul ocupării celor 11 posturi libere în cadrul proiectului „TreI: Interacțiune, Integrare, Independență! – proiect B”, cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, prin Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020.

Asistentul personal profesionist este persoana fizică atestată, care asigură prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său, îngrijirea şi protecţia adultului cu handicap grav sau accentuat pe baza nevoilor individuale ale acestuia, în condiţiile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Certificatul de calificare ca asistent personal profesionist poate fi obținut urmând cursurile organizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova.

În acest sens, aducem la cunoștința celor interesați de ocuparea unui astfel de loc de muncă, cerinţele minime pentru asigurarea îngrijirii şi protecţiei adulţilor cu handicap grav sau accentuat la domiciliul asistentului personal profesionist, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1069/2018 privind aprobarea standardelor minime obligatorii pentru asigurarea îngrijirii și protecției adulților cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist, Standardul 7 - Locuire, accesibilitate și igienă aferent, după cum urmează:

 1. Beneficiarul are camera sa şi acces la spaţiile comune.
 2. Iluminatul natural în camera beneficiarului permite desfăşurarea activităţilor de zi fără a se recurge la lumina artificială.
 3. Camera are sistem de încălzire şi este prevăzută cu deschideri directe către aer liber - uşi, ferestre, care să permită ventilaţia naturală.
 4. Camera poate găzdui cel mult două persoane care se află în relaţie de rudenie sau agreează să locuiască împreună.
 5. În camera sa, beneficiarul dispune de pat şi dulap proprii; după caz, camera poate fi utilizată ca spaţiu privat pentru discuţii personale.
 6. Asistentul personal profesionist încurajează beneficiarul să îşi personalizeze spaţiul, în funcţie de preferinţe.
 7. Locuinţa dispune de grup sanitar, dotat cu vas de toaletă, chiuvetă, cadă sau duş sau alternative pentru asigurarea unei îngrijiri personale corespunzătoare; în funcţie de posibilităţile oferite de infrastructura şi gradul de dezvoltare locală, materialele folosite în construcţie şi finisare asigură izolarea higrotermică corespunzătoare şi au aderenţă sporită pentru a preveni alunecarea.
 8. Camera şi spaţiile comune permit o deplasare uşoară a beneficiarului; în cazul în care serviciul de evaluare complexă identifică un APP pentru un beneficiar cu mobilitate redusă sau care utilizează fotoliul rulant, se asigură că locuinţa are uşi cu deschidere largă, nu există scări şi praguri interioare sau există rampe de acces, planuri înclinate, mână curentă şi alte facilităţi.
 9. Sistemul de alimentare cu apă potabilă de la locuinţa APP furnizează apă potabilă în cantitatea necesară şi de o calitate care să respecte prevederile legale în vigoare, astfel încât să nu afecteze starea de sănătate.
 10. Hainele beneficiarului sunt personalizate în funcţie de sex şi vârstă, suficiente, bine întreţinute, curate şi adecvate sezonului.
 11. Beneficiarul cunoaşte potenţialele surse de risc din casă, curte şi împrejurimi.
 12. Beneficiarul dispune de materiale igienico-sanitare necesare în vederea satisfacerii nevoilor proprii, iar acestea sunt depozitate corespunzător.
 13. Asistentul personal profesionist cunoaşte şi respectă normele de colectare şi depozitare a deşeurilor menajere.

  Evaluarea persoanelor, care doresc să devină asistenți personali profesioniști se va realiza de către personalul Serviciului Evaluare Complexă pentru Persoane cu Handicap din cadrul D.G.A.S.P.C. Prahova, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 548/2017 privind aprobarea condițiilor de obținere a atestatului, procedurile de atestare și statutul asistentului personal profesionist. Ca urmare a obținerii atestatului, vor fi încheiate contracte individuale de muncă între asistentul personal profesionist și D.G.A.S.P.C. Prahova.

  Informații suplimentare cu privire la drepturile de care beneficiază asistentul personal profesionist, pot fi solicitate la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, din Ploiești, Șoseaua Vestului, nr. 14-16în cadrul Serviciului Resurse Umane sau apelând numărul de telefon 0244/586.100, interior 248, ori prin transmiterea unui e-mail către resurseumanedgaspc@yahoo.com.

  Cu deosebită considerație,

  Director executiv,

  Alexandru-Ion Bocioacă

Comunicat de presă - mai 2022

DGASPC Prahova recrutează asistenți personali profesioniști.

 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova continuă campania de recrutare de asistenți personali profesioniști în scopul ocupării celor 11 posturi libere în cadrul „TreI: Interacțiune, Integrare, Independență! – proiect B”, proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, prin Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020.

Asistentul personal profesionist este persoana fizică atestată, care asigură prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său, îngrijirea şi protecţia adultului cu handicap grav sau accentuat pe baza nevoilor individuale ale acestuia, în condiţiile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Certificatul de calificare ca asistent personal profesionist poate fi obținut urmând cursurile organizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova.

Asistentul personal profesionist beneficiază de următoarele drepturi:

 1. salariul de bază, care poate varia între minim 2535 lei brut și maxim 2896 lei brut, în funcție de vechime;
 2. un spor de 15% calculat la salariul de bază, pentru suprasolicitare neuropsihică și condiții de muncă deosebite în care își desfășoară activitatea, care poate varia între minim 380 lei brut și maxim 434 lei brut, în funcție de salariul de bază;
 3. un spor de 15% calculat la salariul de bază, pe perioada în care are în îngrijire și protecție cel puțin două persoane adulte cu handicap grav sau accentuat, care poate varia între minim 380 lei brut și maxim 434 lei brut, în funcție de salariul de bază;
 4. un spor de 25% calculat la salariul de bază, pe perioada în care are în îngrijire și protecție o persoană adultă cu handicap grav sau accentuat, infectat cu HIV ori bolnav de SIDA, care poate varia între minim 634 lei brut și maxim 724 lei brut, în funcție de salariul de bază;
 5. un spor de 35% calculat la salariul de bază, pe perioada în care are în îngrijire și protecție o persoană adultă cu handicap grav psihic sau mintal, care poate varia între minim 887 lei brut și maxim 983 lei brut, în funcție de salariul de bază.

De asemenea, asistentul personal profesionist beneficiază și de alte drepturi, după cum urmează:

 • consiliere și sprijin din partea specialiștilor;
 • decontarea cheltuielilor de transport interurban, cazare și masă, în cazul în care deplasarea se face în interesul adultului cu handicap grav sau accentuat;
 • transport urban gratuit, în condițiile legii;
 • o alocație lunară de îngrijire reprezentând cheltuieli lunare de locuit, hrană și echipament în cuantum de 630 lei, persoană adultă cu handicap accentuat, respectiv, 788 lei, persoană adultă cu handicap grav.

Consiliere în vederea obținerii atestatului de asistent personal profesionist necesar recrutării, precum și informații suplimentare cu privire la drepturile de care beneficiază asistentul personal profesionist, pot fi solicitate la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, din Ploiești, Șoseaua Vestului, nr. 14-16în cadrul Serviciului Resurse Umane sau apelând numărul de telefon 0244/586.100, interior 248, ori prin transmiterea unui e-mail către resurseumanedgaspc@yahoo.com.

Cu deosebită considerație,

Director executiv,

Alexandru-Ion Bocioacă

 

 

 

Comunicat de presă - aprilie 2022

DGASPC Prahova recrutează asistenți personali profesioniști.

 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova continuă campania de identificare și recrutare de asistenți personali profesioniști în cadrul proiectului „TreI: Interacțiune, Integrare, Independență! – proiect B”, proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, prin Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020.

Readucem în atenția prahovenilor faptul că asistentul personal profesionist este persoana fizică atestată, care asigură prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său, îngrijirea şi protecţia adultului cu handicap grav sau accentuat pe baza nevoilor individuale ale acestuia, în condiţiile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Așteptăm, din partea celor interesați de angajare, cererea de solicitare a atestării ca asistent personal profesionist, care va fi însoţită de următoarele documente:

 Copii de pe actele de stare civilă;

 1. Copie de pe dovada absolvirii învățământului gimnazial obligatoriu corespunzător prevederilor legale în vigoare la data absolvirii studiilor;
 2. O scurtă prezentare a sa, precum și a persoanelor cu care locuiește, menționând numele și prenumele, data nașterii acestora și gradul de rudenie/tipul de relație cu solicitantul, precum și acordul din partea fiecărei persoane adulte cu care locuiește pentru activitatea pe care urmează să o desfășoare;
 3. Adeverințe medicale privind starea de sănătate, eliberate de medicul de familie, atât pentru solicitant, cât şi pentru persoanele cu care locuieşte;
 4. Copie de pe titlul de proprietate/coproprietate sau de pe contractul de închiriere sau comodat al locuinței, pe o durată de minimum 3 ani, cu o cameră separată pentru persoana/persoanele care urmează a fi îngrijită/îngrijite;
 5. Declarație pe propria răspundere, în formă autentică, a coproprietarului/coproprietarilor sau a proprietarului, în cazul închirierii sau al comodatului, privind acordul ca solicitantul să desfășoare activitatea de asistent personal profesionist;
 6. Copie de pe certificatul de calificare sau de pe certificatul de competenţe profesionale ca asistent personal profesionist (emis de un furnizor acreditat de formare profesională);
 7. Cazierul judiciar și adeverința de integritate comportamentală pentru solicitant și persoanele cu care acesta locuiește.

În scopul de a sprijini cetățenii interesați de un loc de muncă în domeniul asistenței sociale, au fost finalizate demersurile în vederea autorizării instituției în calitate de furnizor de formare profesională pentru ocupația de asistent personal profesionist. Astfel, certificatul de calificare ca asistent personal profesionist poate fi obținut urmând cursurile derulate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova.

Consiliere în vederea obținerii atestatului de asistent personal profesionist necesar recrutării, precum și informații suplimentare cu privire la drepturile de care beneficiază APP-ul, pot fi solicitate la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, din Ploiești, Șoseaua Vestului, nr. 14-16, în cadrul Serviciului Resurse Umane/Serviciului Evaluare Complexă a Persoanelor cu Handicap, sau apelând numărul de telefon 0244/586.100, interior 248/interior 223, ori prin transmiterea unui e-mail către resurseumanedgaspc@yahoo.com / sec.dgaspcph@yahoo.com .

 

 

 

 

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate
de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi
www.fonduri-ue.ro


Date de contact

Conţinutul acestui material nu reprezintă
în mod obligatoriu poziţia oficială a
Uniunii Europene sau a Guvernului României