Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova (în calitate de Beneficiar) implementează proiectul „TreI: Interacțiune, Integrare, Independență! – proiect B”, cod SMIS 128551, finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Componenta 1: Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități – tranziția spre servicii sociale în comunitate, Regiuni mai puțin dezvoltate.

Valoarea totală a proiectului: 6.220.997,00 lei.

Valoarea cofinanțării Uniunii Europene: 5.145.547,25 lei.

Data începerii proiectului: 26.06.2020; data finalizării proiectului: 25.06.2023.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate
de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi
www.fonduri-ue.ro


Date de contact

Conţinutul acestui material nu reprezintă
în mod obligatoriu poziţia oficială a
Uniunii Europene sau a Guvernului României