R1: 3 locuințe protejate și 1 centru de zi funcționale;

R2: 11 asistenți personali profesioniști angajați, care asigură protecția persoanelor adulte cu dizabilități;

R3: 41 persoane cu dizabilități beneficiari ai serviciilor sociale specializate, adaptate nevoilor individuale (30 de persoane adulte cu dizabilități dezinstituționalizate din cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Handicap Călinești vor beneficia de servicii alternative de sprijin pentru viață independentă şi integrare în comunitate prin găzduirea și desfășurarea activităților specifice de întreținere și gospodărire în structuri de tranziție către viață independentă, respectiv în cele două locuințe protejate și 11 persoane adulte cu dizabilități dezinstituționalizate din cadrul altor centre rezidențiale de tip clasic, de mare capacitate, vor fi transferate în rețeaua de asistenți personali profesioniști);

R4: 30 de persoane cu dizabilități beneficiari de servicii medicale și activități instructiv-educative.

R1: 3 locuințe protejate și 1 centru de zi funcționale.

Prin implementarea proiectului complementar POR au fost construite 3 locuințe protejate (LP) și a fost înfiintat un centru de zi (CZ) în comuna Florești, jud. Ph.

Fiecare LP are o capacitate de 10 locuri, fiind alcătuită din 3 module cu destinație spațiu de odihnă (dormitoare + grup sanitar propriu), spațiu comun pentru petrecerea timpului liber, spațiu pentru prepararea și servirea mesei, spațiu spălătorie/călcătorie, spațiu pentru personal, spații de depozitare/tehnic, precum și spații exterioare pentru ergoterapie și recreere; aceste locuințe asigură găzduirea pe perioadă determinată/nedeterminată a persoanelor adulte cu dizabilități.

Centrul de zi a fost înființat cu scopul de a permite accesul la servicii de recuperare/reabilitare pentru cele 30 persoane transferate în LP. În viitor, se va permite accesul la serviciile specifice și pentru persoane adulte cu dizabilități din comunitatea locală, ocrotite în familie, care nu și-au putut satisface până acum aceste nevoi de participare la programe de recuperare/reabilitare.

Prin proiectul POCU se va asigura funcționarea în mod optim a activității în LP și în CZ prin:

asigurarea resurselor financiare pentru plata personalului care deservește aceste servicii,

asigurarea resurselor financiare pentru plata utilităților în LP și CZ,

asigurarea resurselor financiare pentru hrana beneficiarilor transferați în LP,

asigurarea resurselor financiare pentru achiziția de materii prime, materiale consumabile și alte produse necesare pentru desfășurarea activităților specifice în cadrul locuințelor protejate/centrului de zi,

asigurarea cheltuielilor de transport.

R2: 11 APP angajați, care asigură protecția persoanelor adulte cu dizabilități.

Asistentul personal profesionist este persoana fizică atestată în condițiile prezentei hotărâri, care asigură, prin activitatea pe care o desfășoară la domiciliul său, îngrijirea și protecția adultului cu handicap grav sau accentuat pe baza nevoilor individuale ale acestuia, în condițiile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

În conformitate cu prevederile HGR nr. 548/2017 privind condițiile de obținere a atestatului, procedurile de atestare și statutul asistentului personal profesionist, D.G.A.S.P.C. Prahova își propune să formeze o rețea de 23 de asistenți personali profesioniști; prin acest proiect se va asigura atestarea și angajarea a 11 asistenți personali profesioniști care vor îngriji 11 persoane adulte cu dizabilități dezinstituționalizate din cadrul centrelor rezidențiale de tip clasic, de mare capacitate.

D.G.A.S.P.C. Prahova, prin intermediul Serviciului Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap va realiza evaluarea îndeplinirii condițiilor necesare pentru atestare. Evaluarea îndeplinirii condițiilor necesare pentru atestare vizează elementele sociale și medicale ale capacității solicitantului, care vor fi determinate prin interviuri luate solicitantului, vizite la domiciliul solicitantului, interviuri luate persoanelor cu care solicitantul locuiește, alte investigații suplimentare considerate necesare, după caz. Persoanele care vor îndeplini condițiile prevăzute de legislația în vigoare vor obține atestatul de asistent personal profesionist și vor asigura la domiciliul propriu protecția unei persoane cu handicap.

R3: 41 persoane cu dizabilități beneficiari ai serviciilor sociale specializate, adaptate nevoilor individuale

(30 de persoane adulte cu dizabilități dezinstituționalizate din cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neoropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Handicap Călinești vor beneficia de servicii alternative de sprijin pentru viață independentă şi integrare în comunitate prin găzduirea și desfășurarea activităților specifice de întreținere și gospodărire în structuri de tranziție către viața independentă, respectiv în cele două locuințe protejate și 11 persoane adulte cu dizabilități dezinstituționalizate din cadrul altor centre rezidențiale de tip clasic, de mare capacitate, vor fi transferate în rețeaua de asistenți personali profesioniști).

R4: 30 de persoane cu dizabilități beneficiari de servicii medicale și activități instructiv-educative.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate
de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi
www.fonduri-ue.ro


Date de contact

Conţinutul acestui material nu reprezintă
în mod obligatoriu poziţia oficială a
Uniunii Europene sau a Guvernului României