Stadiul Proiectului OLD


Stadiul proiectului la data de 30 septembrie 2020

Subactivitatea

Rezultate obținute

1.1.Constituirea unităţii ce se va ocupa de implementarea proiectului Subactivitate finalizată
A fost constituită unitatea de implementare a proiectului, alcătuită din 10 persoane
1.2. Stabilirea metodologiei de lucru a UIP Subactivitate finalizată
A fost întocmită procedura de lucru a unității de implementare a proiectului.
1.3. Desfăşurarea activităţilor specifice de management Au fost îndeplinite atribuțiile specifice de către membrii UIP, pentru implementarea proiectului, în conformitate cu cerințele contractului de finanțare, cu graficul activităților și cu cerințele fișei de post.
1.4. Asigurarea resurselor pentru echipa de management și implementare Au fost întocmite documentele specifice pentru organizarea procedurii de achiziție pentru furnituri de birou și alte consumabile necesare pentru echipa de management și de implementare și pentru serviciile sociale (locuințe protejate și centre de zi).
2.1. Evaluare, planificare și monitorizarea beneficiarilor A fost întocmită metodologia de selecție a beneficiarilor.
2.2. Asistență și suport oferite persoanelor adulte cu dizabilități pentru luarea unei decizii A fost întocmită strategia privind asigurarea asistenței și suportului oferite persoanelor adulte cu dizabilități pentru luarea unei decizii.
3.1.Asigurarea resurselor metodologice și licențierea serviciilor A fost întocmită documentația specifică organizării, funcționării și licențierii serviciilor sociale, conform planificării realizate de responsabilul managementul calității serviciilor sociale (procedură de admitere în locuința maxim protejată, dosarul beneficiarului din LMP, regulament de organizare și funcționare al LMP, procedură de admitere în centrul de zi, regulament de organizare și funcționare CZ) .
3.2. Asigurarea resurselor umane Nu este cazul. Subactivitatea va începe în L17 de implementare.
Asigurarea resurselor materiale Nu este cazul. Subactivitatea va începe în L17 de implementare.
3.4. Organizarea şi derularea procedurii de achiziţii publice pentru desemnarea firmei/firmelor care se va/vor asigura materiile prime, materiale consumabile și alte produse similare necesare LP/CZ Nu este cazul. Subactivitatea va începe în L11 de implementare.
3.5. Livrarea și recepția materiilor prime, materialelor consumabile și a altor produse similare necesare LP/CZ Nu este cazul. Subactivitatea va începe în L17 de implementare.
3.6. Asigurarea protecției valorilor umane și materiale Nu este cazul. Subactivitatea va începe în L16 de implementare.
4.1. Identificarea/ evaluarea/ angajarea asistenților personali profesioniști A fost inițiată campania de informare cu privire la meseria de asistent personal profesionist. A fost întocmită metodologia de selecție a asistenților personali profesioniști.
4.2. Asigurarea salarizării asistenților personali profesioniști Nu este cazul. Subactivitatea va începe în L10 de implementare.
5.1. Furnizarea serviciilor sociale de tip locuință protejată Nu este cazul. Subactivitatea va începe în L17 de implementare.
5.2. Furnizarea serviciilor sociale de tip centru de zi Nu este cazul. Subactivitatea va începe în L17 de implementare./td>
5.3. Furnizarea serviciilor sociale de tip asistent personal profesionist Nu este cazul. Subactivitatea va începe în L10 de implementare.
5.4. Monitorizarea calității serviciilor acordate beneficiarilor LP/CZ/APP Nu este cazul. Subactivitatea va începe în L17 de implementare.
6.1. Asigurarea accesului la servicii stomatologice și oftalmologice Nu este cazul. Subactivitatea va începe în L20 de implementare.
6.2. Desfășurarea evenimentelor instructiv-educative Nu este cazul. Subactivitatea va începe în L24 de implementare.
7.1. Organizarea şi derularea procedurii de achiziţii publice, pentru contractarea publicităţii proiectului Subactivitate finalizată
A fost încheiat contractul pentru asigurarea serviciilor de informare și publicitate.
7.2. Derularea activităților specifice pentru asigurarea publicității și informării A fost publicat comunicatul de presă la inițierea proiectului. Au fost realizate afișul și pagina web a proiectului.

Grafic Gantt actualizat conform actului aditional nr. 1


Stadiul proiectului la data de 30 noiembrie 2020

Subactivitatea

Rezultate obținute

1.1.Constituirea unităţii ce se va ocupa de implementarea proiectului Subactivitate finalizată
A fost constituită unitatea de implementare a proiectului, alcătuită din 10 persoane
1.2. Stabilirea metodologiei de lucru a UIP Subactivitate finalizată
A fost întocmită procedura de lucru a unității de implementare a proiectului.
1.3. Desfăşurarea activităţilor specifice de management Au fost îndeplinite atribuțiile specifice de către membrii UIP, pentru implementarea proiectului, în conformitate cu cerințele contractului de finanțare, cu graficul activităților și cu cerințele fișei de post.
Au fost întocmite două rapoarte tehnice (RT1 și RT2), precum și o cerere de rambursare (CR1).
1.4. Asigurarea resurselor pentru echipa de management și implementare A fost organizată și derulată procedura de achiziție pentru furnituri de birou și alte consumabile necesare pentru echipa de management și de implementare, fiind încheiat 1 contract de furnizare.
2.1. Evaluare, planificare și monitorizarea beneficiarilor A fost completată metodologia de selecție a beneficiarilor în conformitate cu solicitarea de clarificare la RT1.
A început aplicarea instrumentului de evaluare a beneficiarilor, în scopul stabilirii persoanelor care vor face parte din grupul țintă al proiectului.
2.2. Asistență și suport oferite persoanelor adulte cu dizabilități pentru luarea unei decizii În conformitate cu strategia privind asigurarea asistenței și suportului oferite persoanelor adulte cu dizabilități pentru luarea unei decizii, au fost transmise comunicări către reprezentanții legali ai beneficiarilor/familiilor naturale/extinse referitoare la implementarea proiectului și inițierea procesului de evaluare a persoanelor cu dizabilități.
3.1.Asigurarea resurselor metodologice și licențierea serviciilor A fost întocmită documentația specifică organizării, funcționării și licențierii serviciilor sociale, conform planificării realizate de responsabilul managementul calității serviciilor sociale (1. Regulament de Organizare și Funcționare al Locuinței Maxim Protejate nr. 3; 2. procedură admitere beneficiari LMP; 3. dosarul personal beneficiar LMP; 4. dosarul personal beneficiar Centru de Zi; 5. ROF CZ Asclepios; 6. procedură evaluare beneficiari și planificare activități LMP nr. 3; 7. procedură evaluare beneficiari și planificare activități CZ Asclepios; 8. procedură încetarea serviciilor LMP nr. 3).
3.2. Asigurarea resurselor umane Nu este cazul. Subactivitatea va începe în L17 de implementare.
Asigurarea resurselor materiale Nu este cazul. Subactivitatea va începe în L17 de implementare.
3.4. Organizarea şi derularea procedurii de achiziţii publice pentru desemnarea firmei/firmelor care se va/vor asigura materiile prime, materiale consumabile și alte produse similare necesare LP/CZ Nu este cazul. Subactivitatea va începe în L11 de implementare.
3.5. Livrarea și recepția materiilor prime, materialelor consumabile și a altor produse similare necesare LP/CZ Nu este cazul. Subactivitatea va începe în L17 de implementare.
3.6. Asigurarea protecției valorilor umane și materiale Nu este cazul. Subactivitatea va începe în L16 de implementare.
4.1. Identificarea/ evaluarea/ angajarea asistenților personali profesioniști Au fost publicate 3 comunicate de presă referitoare la recrutarea asistenților personali profesioniști.
Au fost transmise afișe referitoare la campania de recrutare către primăriile din județul Prahova.
Au fost transmise informații privind campania către alte instituții publice din județul Prahova (Consiliul Județean, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă etc).
A fost realizată informarea salariaților din cadrul unităților de protecție pentru persoanele adulte cu dizabilități cu privire la recrutarea ca asistent personal profesionist.
4.2. Asigurarea salarizării asistenților personali profesioniști Nu este cazul. Subactivitatea va începe în L10 de implementare.
5.1. Furnizarea serviciilor sociale de tip locuință protejată Nu este cazul. Subactivitatea va începe în L17 de implementare.
5.2. Furnizarea serviciilor sociale de tip centru de zi Nu este cazul. Subactivitatea va începe în L17 de implementare./td>
5.3. Furnizarea serviciilor sociale de tip asistent personal profesionist Nu este cazul. Subactivitatea va începe în L10 de implementare.
5.4. Monitorizarea calității serviciilor acordate beneficiarilor LP/CZ/APP Nu este cazul. Subactivitatea va începe în L17 de implementare.
6.1. Asigurarea accesului la servicii stomatologice și oftalmologice Nu este cazul. Subactivitatea va începe în L20 de implementare.
6.2. Desfășurarea evenimentelor instructiv-educative Nu este cazul. Subactivitatea va începe în L24 de implementare.
7.1. Organizarea şi derularea procedurii de achiziţii publice, pentru contractarea publicităţii proiectului Subactivitate finalizată
A fost încheiat contractul pentru asigurarea serviciilor de informare și publicitate.
7.2. Derularea activităților specifice pentru asigurarea publicității și informării A fost publicat comunicatul de presă la inițierea proiectului.
Au fost realizate afișul și pagina web a proiectului.
Au fost realizate ompletări ale secțiunilocr specific ale paginii web (comunicate de presă, stadiul proiectului).

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate
de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi
www.fonduri-ue.ro


Date de contact

Conţinutul acestui material nu reprezintă
în mod obligatoriu poziţia oficială a
Uniunii Europene sau a Guvernului României

Sari la conținut